Kiből lehet polgárőr?


Minden büntetlen előéletű, nagykorú magyar állampolgár (vagy Magyarországon letelepedett külföldi) aki lakóközösségének bizalmát élvező, elismert tagja, aki egyetért a polgárőrség céljaival és hajlandó tevékenyen részt venni azok megvalósításában.

Hogyan lehet valaki polgárőr?

Jelentkeznie kell valamelyik (lehetőleg a lakóhelyi) polgárőr egyesületnél, ahol tájékoztatást kap mit is jelent, milyen kötelezettségekkel jár az egyesületi tagság, a polgárőr szolgálat.

Ezután kitölt egy belépési nyilatkozatot és adatlapot.

A megadott adatok valódiságát a helyileg illetékes rendőrkapitányság ellenőrzi. Majd sikeres Polgárőr Alapismereti Vizsgát kell tennie. Ezután következik az egy hónapos próbaidő, amely alatt a jelölt , egy tapasztalt polgárőr mellett járőr szolgálatot teljesíthet.

A próbaidő sikeres teljesítése után kaphat polgárőr igazolványt és szolgálati jelvényt, így válhat a polgárőrség teljes jogú tagjává.

Milyen ismeretekre van szüksége a polgárőrnek?

Az eredményes szolgálatellátás érdekében (hogy valóban segíteni tudjon, ha kell) a jól képzett polgárőrnek rendelkeznie kell a szolgálati területén, jó helyismerettel, legyen tisztában az alapvető emberi jogokkal, viselkedési normákkal. Ismerje a polgárőrség szolgálati szabályzatát és tartsa be annak etikai kódexét.

Ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az elsősegély nyújtási ismereteket. Legyen birtokában a tűz oltási- katasztrófavédelmi ismereteknek, ismerje a KRESZ-t.

Mire jogosult a polgárőr?

A polgárőr szervezet tagja megtehet mindent, amit állampolgári jogán is megtehet. Amikor jogos védelmi, stb. helyzetben cselekszik, nem mint egy különleges hatáskörrel felruházott csoport tagja, hanem mint állampolgár tevékenykedik. a különbség "csak" annyi, hogy tevékenysége nem véletlenszerű, esetleges, egyéni, hanem szervezett, tudatos, cselekvés.

- A polgárőr hatósági jogkörrel, közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkezik, de feladata ellátása során a közfeladatot ellátó személynek járó védelem illeti meg!!

A polgárőrség önálló független szervezet, amely nem alá-, hanem mellérendeltségi viszonyban áll az illetékes rendőrkapitányságokkal.

Az előre tervezett, rendőrséggel közös akciókban a polgárőr az akciót irányító rendőr utasításait követi, mert az intézkedés jogszerűségéért ilyen esetben az akciót irányító rendőr a felelős. A közös szolgálatban a polgárőr feladata az intézkedés zavartalanságának, a saját és a rendőr biztonságának biztosítása.

A polgárőr szolgálat fajtái:

A polgárőr szolgálat két alapvető fajtája a "látható" és a "nem látható" szolgálat. A látható szolgálat a formaruhás, feliratos autóval történő nyílt szolgálatellátást (pl. járőrözést) jelenti, míg a nem látható szolgálat a civil ruhás, civil autós, kívülállók részére láthatatlan jelenlétet, megfigyelést jelenti.

Az első célja a bűnmegelőzés a nyílt, jól látható jelenléttel, a második célja pedig az elkövetők tettenérése, leleplezése.

Jellemző szolgálati fajták:

1. Járőrszolgálat

A járőrszolgálat a közterületek és nyilvános helyek polgárőri ellenőrzésének formája. A járőrszolgálat során két vagy több polgárőr együttesen lát el közrendvédelmi, bűnmegelőzési feladatokat.

A járőrszolgálat lehet:

 • gépkocsizó
 • gyalogos
 • motoros
 • kerékpáros
 • lovas

A járőrszolgálat feladata, hogy meghatározott útvonalon visszatérően -változó időközönként- polgárőr járőr jelenjen meg, megelőzve ezzel a bűncselekmények elkövetését, illetve az észlelt bűncselekményeket megakadályozza, az elkövetőket tetten érés esetén visszatartsa. Feladata még a helyi rendőri szervnek történő segítségnyújtás is. A járőrvezető az észlelt eseményeket köteles azonnal jelenteni a szolgálatvezetőnek, majd annak útmutatása szerint eljárni.

A polgárőr járőr az alábbi esetekben léphet közbe:

 • bűncselekmény elkövetőjének tettenérésekor
 • bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrjárőr kiérkezéséig
 • ha a közbelépésre rendőr kéri fel
 • ha a beavatkozás hiányában saját vagy mások testi épsége vagy élete veszélybe kerülhet, illetve tetemes anyagi kár keletkezhet

2. Figyelő szolgálat

Egy vagy több objektum, terület konkrét céllal és feladattal, esetenként a rendőrséggel egyeztetett közös megfigyelése.

Figyelő szolgálat esetén a figyelők folyamatos (rádió) kapcsolatot tartanak az ügyeletessel és/vagy a járőrökkel, közös szolgálat esetén az ügyeletessel.

Figyelők csak akkor avatkozhatnak közbe, ha a járőr nem elérhető ill. messze van, és erre az ügyeletestől engedélyt kapnak.

3. Rendőrséggel közös szolgálat:

A rendőri szerv előzetes felkérésére, akcióterv alapján, bűnmegelőzési, közrendvédelmi, közlekedésbiztonsági akciókban való részvétel.

Ilyen esetekben a rendőrségi eligazítás, illetve a jelenlévő rendőr utasításai alapján kell eljárni.

4. Felügyeleti (rendezvénybiztosítási) szolgálat:

Felügyeleti szolgálatot olyan közönséget vonzó rendezvényen, kulturális, sport és egyéb létesítményben lehet szervezni, ahol a közrend, közbiztonság, illetve a résztvevők biztonságának fenntartása érdekében ez szükséges.

Felügyeleti szolgálatot mindig felkérésre lehet szervezni.

Felügyeleti szolgálatban csak az arra kijelölt személyek vehetnek részt, meghatározott ruházatban és felszereléssel, fényképes kitűzővel.

A szolgálat ellátása során a kijelölt szolgálatvezető (a biztosítás parancsnoka) a helyszínen egy-személyben dönt minden felmerülő kérdésben.

5. Jelzésadás:

A polgárőr bármikor - szolgálaton kívül is! -, ha rendőri intézkedést igénylő eseményt észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az ügyeletesnek, vagy a területen szolgálatot teljesítő rendőr-, vagy polgárőr járőrnek.

Nem rendőri intézkedést igénylő esemény, jelenség észlelésekor (súlyos környezetszennyezés, engedély nélküli szemét-, törmelék lerakás, csőtörés, leszakadt elektromos vezeték, stb.) értesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt, illetve a megfelelő szervet (Közterület Felügyelet, Vízművek, Elektromos Művek, stb.).

A jelzésadásról adatlapot (RK lapot) kell felvenni, feltüntetve az időpontot, helyszínt, eseményt, tett intézkedés, a bejelentést vevő nevét és telefonszámát, majd átadni az ügyeletesnek.

Milyen felszerelést használnak a polgárőrök?

Kötelező felszerelés:

A láthatósági mellény

 • személyi igazolvány
 • polgárőr igazolvány és szolgálati jelvény
 • gk. vezetőknél forgalmi engedély, jogosítvány

Ajánlott felszerelés:

 • távcső
 • fényképezőgép vagy videokamera
 • mobiltelefon vagy telefonkártya
 • elemlámpa
 • notesz, toll

A polgárőr tevékenysége során - a gázspray kivételével - nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert.

2019 Polgárőrség Tata | Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el