Polgárőrség célja

A közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása. 

A polgárőr mozgalom összefogja a fenti cél érdekében tenni akaró állampolgárokat, megteremti a szervezett és célirányos cselekvés feltételeit és annak társadalmi hátterét a bűnmegelőzés, a bűnözés elleni fellépés, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása terén.


A polgárőr mozgalom főbb jellemzői:


  • önkéntesség és törvényesség
  • az emberi jogok tiszteletben tartása
  • ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység
  • politika semlegesség 


A polgárőr mozgalom szervezeti keretei:


A cselekedni kívánó állampolgárok elsősorban lakóterületi alapon, önálló egyesületekbe

tömörülve vesznek részt a polgárőr mozgalomban. Az egyesületek tagjai a polgárőrök.

A mozgalom célkitűzései az egyesületek összehangolt tevékenységével érhetőek el, ezért azok kerületi-, területi-, fővárosi-, megyei szövetségekbe tömörülnek, amelyek munkáját az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) koordinálja. A "polgárőr" név védett, csak az OPSZ-hez tartozó, a követelményeket teljesítő egyesületek tagjai használhatják.


A polgárőr szervezetek rendszere:


Jelmagyarázat:

OPSZ       Országos Polgárőr Szövetség

KEMPSZ       Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség


A polgárőr egyesületek tevékenysége:

Az egyesületek saját tevékenységi körüket - amely nem lehet ellentétes az OPSZ alapelveivel - működési területük sajátosságainak megfelelően választják meg.


A tevékenység kiterjedhet:


  • Bűnmegelőzési kiadványok terjesztésére
  • Iskolai bűnmegelőzési programokban való részvételre
  • Előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezésére
  • Közbiztonsági és bűnmegelőzési járőrtevékenység, figyelőszolgálat végzésére
  • Lakossági, önkormányzati stb. rendezvényeken rendezői feladatok ellátására, stb.


Mi a különbség a rendőr, a vagyonőr és a polgárőr között?


A rendőr a rendőrség hivatásos állományú tagja, hatósági - intézkedési, fegyverviselési, stb. - jogosítványokkal rendelkezik, munkájáért fizetést kap, egyenruhát, felszerelést a rendőrség biztosít a számára. A vagyonőr rendszerint valamilyen vagyonvédelmi társaság (Kft, Rt, Bt, stb.) alkalmazottjaként - munkaszerződéssel - a megbízó telephelyét, irodáját, stb. őrzi, azaz munkaidőben, fizetés ellenében, magánterületen végez őrző-védő tevékenységet. Hatósági jogosítványai nincsenek, de a megbízó területén belül jogosult lehet pl. a gyanús személyek megállítására, igazolásra felszólítására. Felszerelésért, eszközeit a munkáltató biztosítja.


A polgárőr elsősorban közterületen, szabadidejében és saját költségén (tagdíjak, felszerelés, telefon-, és benzinköltség, stb.) teljesíti önként vállalt kötelezettségét. Hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik. A Btk.29.§-ában rögzített jogos védelem lehetőségét kötelezettségként önkéntesen felvállalja.

Szolgálatát külön díjazás nélkül látja el.

2019 Polgárőrség Tata | Minden jog fenntartva.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el